• Om palataler, men fra en fonologisk synsvinkel 

      Kristoffersen, Gjert (Chapter, 1998)
      Artikkelen er en diskusjon i hvilken grad settet av palatale segmenter som finnes i ulike norske dialekter lar seg gjøre rede for innenfor de ulike måtene å representere palatale segmenter på vi finner innenfor generativ fonologi