• "to and fro" Intermediale strategier i fire tekster av Samuel Beckett 

      Olsen, Runar Bruteig (Master thesis, 2008)
      Oppgaven tar for seg fire korttekster av Samuel Beckett. "Stirrings Still", "Neither", "What is the Word" og "The Image". Gjennom fire analyser og en påfølgende diskusjon gjennomgår oppgaven intermediale strategier i disse ...