• Å bo uten årer 

      Meling, Erik (Master thesis, 2017-06-03)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg hvorfor turistarkitekturen langs Costa del Sol i Andalucía, Spania, har beveget seg bort fra et moderne, rasjonalistisk formspråk på slutten av 1950-tallet mot et regionalistisk og ...