Show simple item record

dc.contributor.authorNesse, Susanne Aarskog
dc.date.accessioned2014-12-03T13:10:30Z
dc.date.available2014-12-03T13:10:30Z
dc.date.issued2011-05-24eng
dc.date.submitted2011-05-24eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/8818
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the relationship between language - comprehension and developmental dyslexia. This study focused on whether there was a difference between children in a typical group and a dyslexic group in terms of language comprehension from the age of 5 until the age of 11. Language comprehension was assessed using the language test TROG. STAS and Carlsten was used to assess the children’s level of reading and writing when they were 11 years old. This study is a part of the longitudinal project called “Speak Up!” following a group of 49 children from the age of 5 until 8 (3rd grade). Three years later, when the children were 11 years old (6th grade), 42 of the original 49 children consented to take part in the follow – up study. 29 children were classified as typical, and 13 children were classified as having dyslexia. All of the children had been tested with TROG at age 5, 6, 7, 8 and 11. The results from this study indicate that children with dyslexia and children without dyslexia score different on tests of language comprehension. Thus, there seems to be a link between language comprehension and later literacy skills.en_US
dc.description.abstractHensikta med denne studien var å sjå på samanhengen mellom språkforståing og utvikling av dysleksi. Ein ønska å undersøke om det var forskjell på barn i ei typiskgruppe og ei dysleksigruppe når det gjaldt utvikling av språkforståing i alderen frå 5 til 11 år. Dette vart målt med språktesten TROG. STAS og Carlsten lesetest vart nytta for å kartlegge barna sine nivå innan lesing og skriving då dei var 11 år. Studien er ein del av den longitudinelle studien "Ut med språket!" (UMS), som har fylgt ei utvald gruppe på 49 barn frå dei var 5 år til dei var 8 år (3. klasse). I 2009, då barna var 11 år (6.klasse) starta ein oppfølgingsstudie, og 42 av dei 49 barna valde å bli med vidare i studien. 29 av barna danna gruppa utan dysleksi (typiskgruppa) og 13 av barna danna dysleksigruppa. Alle barna vart testa med TROG då dei var, 5, 6, 7, 8 og 11 år gamle. På bakgrunn av funna i denne studien kan ein anta at barn med dysleksi og barn utan dysleksi skårar forskjellig når det gjeld språkforståing. Dei barna som skårar dårleg på lese - og skriveprøvar kjem også svakt ut på testar som målar språkforståing (TROG).en_US
dc.format.extent622625 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectDysleksieng
dc.subjectSpråkforståelseeng
dc.subjectSpråkutviklingeng
dc.subjectKorttidsminneeng
dc.subjectSLIeng
dc.subject.meshDyslexiaeng
dc.subject.meshLanguage Developmenteng
dc.subject.meshMemory, Short-Termeng
dc.titleSpråkforståing og utvikling av lese - og skrivevanskareng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodeLOGO350
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999eng
fs.subjectcodeLOGO350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record