• The Role of Ocean Heat Content on the Madden–Julian Oscillation 

      Chandra, Ashneel (Doctoral thesis, 2024-03-19)
      Det overordnede målet med denne avhandlingen er å forstå hvilken rolle varmeinnholdet i den øvre delen av havet og havdynamikken rundt ekvator spiller for Madden-Julian svingningen (MJO). Mens havets respons til atmosfæren ...