• Present and future drivers of Arctic sea ice variability 

      Dörr, Jakob Simon (Doctoral thesis, 2024-03-07)
      Havisdekket i Arktis har blitt gradvis redusert de siste tiårene. Isdekket varierer likevel betydelig fra år til år, og fra tiår til tiår på grunn av naturlige (interne) variasjoner i klimasystemet. Slike interne variasjoner ...