• On the Freshwater Transport in the Fram Strait 

      Karpouzoglou, Theodoros (Doctoral thesis, 2023-11-03)
      Ferskvann fra Arktisk er en nøkkelparameter i det globale klimasystemet. Arktisk ferskvann har sin opprinnelse fra nedbør eller havis-smelting, og konsentrasjonen av det i havet varierer på flere tidsskalaer. Økningen i ...