• Ocean Thermal Energy Conversion 

      Olsen, Leif Mathias Aas (Master thesis, 2016-05-31)
      På grunn av verdens stadig økende behov for energi, samtidig som klimaproblemene har økt er det tydelig at flere tiltak må iverksettes. Ocean Thermal Energy Conversion er lovende fornybar energiteknologi som kan være med ...