• Hvordan klimaet kan endres - en innføring 

      Grønås, Sigbjørn (Book, 2012-08-07)
      Denne boka handler om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringer, om hvordan klimaet kan endres, hva vi vet og hva som er usikkert. En stor del av arbeidet til FNs klimapanel IPCC omfatter dette grunnlaget, de ...