• Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017 

      Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A.; Karlsen, Ørjan; Kristoffersen, Anja B.; Sandvik, Anne D.; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Vollset, Knut W.; Myksvoll, Mari Skuggedal (Research report, 2017)
      Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 ...