• bioCEED Survey 2015 

   Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne Laure; Vandvik, Vigdis (Research report, 2016-04)
   The bioCEED Survey 2015 is a baseline study of major tertiary-level biology education in Norway. The survey addresses themes such as learning in practice, transferable skills, motivation, laboratory and field learning, ...
  • Electrical Stunning of Edible Crabs 

   Roth, Bjørn; Grimsbø, Endre (Research report, 2013)
   In the project StunCrab, kindly supported by the Norwegian Research Council, SeaSide AS, Hitramat AS and Nofima has successfully developed and implemented electrical stunning of edible crab. The research has shown highest ...
  • Freshwater small pelagic fish and fisheries in the main African great lakes and reservoirs in relation to food security and nutrition 

   Kolding, Jeppe; Zwieten, Paul A.M. van; Marttin, Felix; Funge-Smith, Simon; Poulain, Florence (Research report; Book, 2019)
   This paper reviews the status and importance of the freshwater small pelagic fish and fisheries for sustainable healthy livelihoods in Africa. The lack of recognition of the importance of small pelagic fish for the sustenance, ...
  • Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Johannessen, Torill Vik; Åtland, Åse (NIVA-rapport;6782, Research report, 2015)
   Prosjektet «Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest)».har blitt utført i samarbeid med industrideltagerne Sterling White Halibut ...
  • Vannkvalitet i marin yngelproduksjon 

   Åtland, Åse; Hess-Erga, Ole-Kristian; Rosseland, Bjørn Olav; Johannessen, Torill Vik (Research report, 2015)
  • Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017 

   Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A.; Karlsen, Ørjan; Kristoffersen, Anja B.; Sandvik, Anne D.; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Vollset, Knut W.; Myksvoll, Mari Skuggedal (Research report, 2017)
   Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 ...