• Tredimensjonal gravimetrisk modellering på Vøring marginen 

      Libak, Audun (Master thesis, 2008-06-02)
      En tredimensjonal litosfæremodell ble konstruert for Vøring marginen, utenfor kysten av Midt-Norge. Grunnlaget for modellen var 32 tolkede OBS-profiler. 11 regionale grenseflater ble digitalisert fra hvert av de 32 ...