• Seismiske bølger i havis 

      Bakke, Svein-Harald (Master thesis, 2015-03-23)
      Seismiske innsamlinger på havis gir under gitte forhold opphav til kildeinduserte fleksurbølger, og dette problemet oppstår når seismisk energi blir fanget mellom grenseflatene is-luft og is-vann. Fleksurbølgen kan ...