Show simple item record

dc.contributor.authorHelgeland, Helene Bjørnevågeng
dc.date.accessioned2015-01-27T06:44:53Z
dc.date.available2015-01-27T06:44:53Z
dc.date.issued2014-11-19eng
dc.date.submitted2014-11-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9274
dc.description.abstractInternet services are big business, but what exactly are the service providers selling, with no physical product? And what are the costumers paying, when so often, the services are evidently free? Truth is, it really doesn't matter. From the viewpoint of both the user and the service provider, what is important is what the user perceives as the price and the product. In order to investigate the perceived price and product of web services, I conducted interviews with users of three web services, two of which is free in the traditional sense. I asked the users what they felt that they were getting from - and paying for the use of a web service. Using discourse analysis on the interviews of users from three web services, Facebook, Netflix and Fanficton.net, I examined how the users of the web services constructed the goods of digital services. During the course of my investigation I built a theoretical framework based on the ideas of Graaber, Kluckhohn, Plato, Kant, Hardt & Negri, where value is determined by the beholder's assessment of an item as valuable. I created a definition of a good", based on Marshall's definition, which to greater extent allow for intangible objects. After analyzing the interviews, I discovered that the goods of digital services fit roughly into the categories of: entertainment, communication/relationships, practicality, content, user-mass, addiction/dependency/loyalty, I also saw how the users of the services drew on the discourses of two different transactional practices, with Fanfiction.net as a representative of gift-economy, Netflix as belonging to the discourse of traditional economy, and Facebook as a hybrid of both economies. In the end, I discussed the power relations between the service and the users, and possible counter-power strategies attempted by the user, along with the insights and useful perspectives I think I gained trough this research process and possible future paths of exploration. A deeper understanding of how the trades of web services is perceived and constructed is valuable for both sides of the transaction: The users gains awareness about their own position in services they use almost everyday, enabling a more conscious attitude towards the choices they make. Web service providers get an insight to which features their users really value, and which prices they mind - and don't mind paying.en_US
dc.description.abstractNettjenester er store markedsaktører, men hva selger de egentlig, uten noe håndfast produkt? Og hva betaler kundene deres egentlig for disse tjenestene som så ofte tilsynelatende er gratis? Egentlig har det lite å si. Fra både brukeren og tjenestens synspunkt er det viktigst hva brukeren oppfatter som prisen og produktet. For å undersøke det oppfattede produktet og prisen i nettjenester, gjennomførte jeg intervjuer med brukere av tre nettjenester, hvorav to er gratis i tradisjonell forstand. Jeg spurte brukerne hva de følte de fikk fra - og betalte for å bruke nettjenesten. Gjennom diskursanalyse av intervjuer av brukerne av nettjenestene Facebook, Netflix og Fanfiction.net, undersøkte jeg hvordan brukere av nettjenester konstruerer godene i digitale tjenester. Gjennom undersøkelsesforløpet bygget jeg et teoretisk rammeverk basert på ideene til Graeber, Kluckhohn, Plato, Kant, Hardt & Negri, hvor verdi bestemmes av betrakterens bedømming av en gjenstand som verdifull. Jeg laget en definisjon av "gode" basert på Marshalls definisjon, hvor jeg i større grad tar hensyn til eksistensen av immaterielle goder. Etter å ha analysert intervjuene oppdaget jeg at godene i digitale tjenester grovt passer inn i kategoriene: underholdning, kommunikasjon/relasjoner, praktiskhet, innhold, brukermasse, penger, avhengighet/lojalitet. Jeg så også hvordan brukerne av de ulike tjenestene brukte utrykk fra diskursene til to ulike transaksjonspraksiser: Fanfiction.net representerte gaveøkonomi, Netflix hørte til diskursen rundt tradisjonell økonomi og Facebook sto frem som en hybridversjon av de overnevnte økonomene. Jeg diskuterte maktrelasjonene mellom tjenesten og brukerne sammen med mulige motmaktstrategier hos brukerne. Avslutningsvis presenterer jeg innsikter og verdifulle perspektiver jeg synes jeg oppnådde gjennom forskningsprosessen og mulige fremtidige undersøkelsesretninger. En dypere forståelse av hvordan nettjenesters transaksjoner er oppfattet og konstruert av brukerne er verdifulle for begge sider av transaksjonen: Brukerne oppnår en bevissthet rundt egen posisjon i tjenester de bruker nesten hver dag som muliggjør en mer reflekterte valg. Leverandører av nettjenester får en innsikt i hvilke funksjoner brukerne deres virkelig verdsetter, og i hvilke priser de bryr seg - og ikke bryr seg om å betale.en_US
dc.format.extent2045907 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjecttransactionseng
dc.subjectweb serviceseng
dc.subjectDiscourse Analysiseng
dc.subjectgoodseng
dc.subjectValueseng
dc.subjectconstructionismeng
dc.subjecttransaksjonernob
dc.subjectwebtjenesternob
dc.subjectDiskursanalysenob
dc.subjectverdiernob
dc.subjectkonstruktivismenob
dc.titleAccess as transaction. A discourse analysis of users’ construction of value and cost on Facebook, Netflix and Fanfiction.net.eng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.degreeMaster i Digital kultur
dc.description.localcodeMAHF-DIKUL
dc.description.localcodeDIKULT350
dc.subject.humorddiskursanalysenob
dc.subject.humorddigitale tjenesternob
dc.subject.nus719906eng
fs.subjectcodeDIKULT350
bibo.doi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record