Show simple item record

dc.contributor.authorValderhaug, Jenny Marie Lund
dc.contributor.authorHartmann, Kristian
dc.date.accessioned2015-01-27T12:39:16Z
dc.date.available2015-01-27T12:39:16Z
dc.date.issued2014-11-24eng
dc.date.submitted2014-11-24eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9280
dc.description.abstractChild sexual abuse (CSA) has serious negative long-term effects on the child's mental health. In addition, these children often experience a wide range of family dysfunctions, which alone can have negative effects, and combined can have cumulative effects. This study investigated the association between child maltreatment and degree of perceived social support and self-harm in an adult sample of 458 CSA survivors. The participants, aged 18 to 73 years, were recruited from victim's support centers, 94.8 % were women. Self-report questionnaires were used to collect of data on childhood maltreatment, perceived social support and self-harm, as part of the larger project Longitudinal Investigation of Sexual Abuse (LISA). Hierarchical regression analysis showed that a high degree of child maltreatment in childhood was a predictor of lower perceived social support from family and friends, and higher degree of self-harm in adulthood. Emotional/physical abuse and neglect was negatively correlated with perceived social support from family and friends. Correlation analysis revealed emotional abuse in childhood to be most strongly correlated with later self-harm. The results are discussed in light of former research and theory. Implications for clinical work and further research are considered.en_US
dc.description.abstractSeksuelle overgrep mot barn (CSA) har alvorlige og langvarige negative psykiske konsekvenser for den utsatte. CSA-utsatte opplever ofte et bredt spekter av også andre familiedysfunksjoner, som selvstendig kan gi negative konsekvenser og sammen kan ha kumulativt verre effekt. Denne studien analyserte sammenhengen mellom negative oppvekstbetingelser og nåværende grad av opplevd sosial støtte og selvskadende atferd i et utvalg bestående av 458 CSA-utsatte voksne i Norge. Deltagerne, i alderen 18 til 73 år, ble rekruttert via regionale støttesentre mot incest, 94.8 % var kvinner. Datainnsamling ble gjort med selvrapporteringsskjema, som en del av det større forskningsprosjektet Longitudinal Investigation of Sexual Abuse (LISA). Hierarkiske regresjonsanalyser viste at negative oppvekstbetingelser kunne signifikant predikere lavere grad av opplevd sosial støtte fra familie og venner, og økt selvskading. Psykisk/fysisk vold og emosjonell neglekt var negativt korrelert med opplevd sosial støtte fra familie og venner. Post hoc- korrelasjonsanalysene viste at selvskading i voksen alder var sterkest korrelert med eksponering for psykisk vold i oppveksten. Assosiasjonene mellom opplevd sosial støtte, selvskading og negative oppvekstbetingelser blir diskutert i lys av tidligere funn og teori, og implikasjoner for videre forskning og klinisk praksis diskuteres.en_US
dc.format.extent791908 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectChild Abuse
dc.subjectSexual Abuse
dc.subjectSocial Support
dc.subjectSelf Injurious Behavior
dc.subjectBarn
dc.subjectseksuelle overgrep
dc.subjectselvskading
dc.subjectsenskader
dc.subjectCSAeng
dc.subjectseksuelt overgrepeng
dc.subjectBarneng
dc.subjectoppvekstbetingelsereng
dc.subjectopplevd sosial støtteeng
dc.subjectselvskadingeng
dc.titleNegative oppvekstbetingelser og seksuelt overgrep i barndom - implikasjoner for opplevd sosial støtte og selvskadende atferd i voksen aldereng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.description.localcodePSYK300
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePSYK300


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record