• Sleep and sleepiness among shift workers in the air ambulance service 

      Flaa, Tine Almenning (Doctoral thesis, 2023-01-19)
      Det moderne 24-timers samfunnet gir oss ubegrenset tilgang på et bredt spekter av tjenester som har resultert i et økt behov for skiftarbeid og lang arbeidstid. En slik måte å organisere arbeid på, innebærer aktivitet på ...