• Reliabilitet av den norske versjonen av PainDETECT: en test-retest studie 

      Myhre, Anette Govenius Melsom (Master thesis, 2019-11-14)
      Bakgrunn: PainDETECT Questionnaire (PD-Q) er et spørreskjema som pasienten kan fylle ut på egenhånd med mål om å avdekke neuropatisk smerte. Skjemaet er oversatt til 38 språk, og har vist god reliabilitet og validitet. ...