• Tillit og kontroll, eller bare kontroll? 

      Otteraaen, Veronica (Master thesis, 2023-06-15)
      Bakgrunn: Tillitsreformer har vært et sentralt tema i offentlig sektor de siste årene, og har som mål å transformere tradisjonelle styrings- og ledelsespraksiser til fordel for mer tillitsbasert styring. I hjemmebaserte ...