• Typisk språkutvikling hos norske barn: en studie i bruk av verb 

      Fluge, Katarina Kellokumpu; Teigland, Anine; Øiom, Tora (Master thesis, 2022-05-19)
      Formålet med denne studien har vært å undersøke hva som kjennetegner typisk språkutvikling, for senere å kunne støtte identifiseringen av atypisk språkutvikling. Nærmere bestemt har vi undersøkt ulike morfosyntaktiske mål ...