• Barns tilegnelse av konsonantklynger med /s/ og /r/: En pilotstudie 

      Dydland, Ida Linnea; Økland, Heidi Solberg (Master thesis, 2020-07-02)
      Detaljert og språkspesifikk kunnskap om normal fonologisk utvikling og språklydtilegnelse er helt nødvendig for å kunne fange opp barn med språklydsvansker. Konsonantklynger forekommer hyppig både i norsk og andre språk, ...