BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"Det va'kje no vanskli å snakke med du" Litt om trykksterke og trykksvare personlige pronomener i Arendal

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kristoffersen, Gjert eng
dc.date.accessioned 2007-11-02T12:55:29Z
dc.date.available 2007-11-02T12:55:29Z
dc.date.issued 1997 eng
dc.identifier.citation Kristoffersen, Gjert (1997). «Det va’kje no vansklig å snakke med du». Litt om trykksterke og trykksvake personlige pronomener i Arendal. In Jarle Bondevik, Oddvar Nes, Helge Sandøy and Gjert Kristoffersen (eds.), Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997 78-90. Bergen: Alma Mater. no
dc.identifier.isbn 82-419-0218-2 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2397
dc.description.abstract Artikkelen tar for seg en endring som har spredd seg i dialektene langs sørlandskysten i løpet av de siste femti årene, nemlig skifte fra ’deg’ til ’du’ i trykksterk, avhengig posisjon. Denne endringen blir vanligvis framstilt som en forenkling av pronomensystemet. I denne artikkelen vises det dette ikke er tilfellet. Det er i stedet tale om en endring av distribusjonene av de to formene ’du’ og ’deg’, der den første brukes i som ikke-enklitisk uavhengig av posisjon, mens det siste brukes enklitisk, dvs. trykksvakt etter verb og preposisjoner. The paper discusses a change that has been taking place in the dialects spoken on the South Eastern coast of Norway during the last fifty years, where the object (dependent) form of the 2. p. sg. personal pronoun ‘deg’ has been replaced with ‘du’, which is also the subject form of the same pronoun. In former analyses, this change has been interpreted as a grammar simplification in the form of a conflation of the subject and object form. The present analysis shows that this is not the case: ‘deg’ is still in use, but only as an unstressed clitic leaning to a verb or a preposition. Non-clitic realizations, i.e. realization as subject or as a stressed, independent phonological word in object position or following a preposition, ‘du’ is used. In the latter two positions it has replaced former ‘deg’. no
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Novus en
dc.subject Pronominal clitics eng
dc.subject Language change eng
dc.title "Det va'kje no vanskli å snakke med du" Litt om trykksterke og trykksvare personlige pronomener i Arendal no
dc.type Chapter eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account