BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Forventningers betydning i forhold til opplevelsen av smerter

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kvetangen, Kjersti
dc.date.accessioned 2010-02-19T09:22:33Z
dc.date.available 2010-02-19T09:22:33Z
dc.date.issued 2009-11-24
dc.date.submitted 2009-11-24 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3803
dc.description.abstract Pain is a widespread and increasing heath related problem. This thesis is based on expectations role in pain experience, and what consequence expectations makes in placebo responses. The gate control-theory is reviewed to give a physiological basis for the pain experience, and both expectations and placebo responses are described. With reference to research within this field, this thesis discuss how expectations and placebo responses can lead to adequate therapeutic interventions, with the goal to reduce pain and negative consequences of pain conditions. This work also discuss the challenge, both in treatment and in research, when it comes to use and development of effective and preventive treatment strategies aimed at long-term pain conditions. en
dc.description.abstract Smerter er et utbredt og økende helseproblem. Oppgaven tar utgangspunkt i forventningers rolle i opplevelsen av smerte og den betydningen forventninger utgjør i placeboresponser. Portteorien blir gjennomgått for å få et fysiologisk grunnlag for smerteopplevelsen, og betydningen av forventninger og placeboresponser blir beskrevet. Oppgaven drøfter ut fra forskning på området om forventninger og placeboresponser kan medvirke til hensiktsmessige terapeutiske intervensjoner med det formål å redusere smerte og negative konsekvenser knyttet til smertetilstander. Dette arbeidet drøfter også utfordringen en har, både i behandling og i forskning, når det gjelder å benytte seg av og utvikle effektive og forebyggende behandlingsstrategier rettet mot langvarige smertetilstander no
dc.format.extent 311810 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Smerter no
dc.subject Forventninger no
dc.subject Placebo no
dc.title Forventningers betydning i forhold til opplevelsen av smerter en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master en
dc.type.course PSYK300 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 736102
dc.type.program PRPSYK en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account