BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Metaanalyse av effekten av fysisk aktivitet som behandling av angst på et klinisk utvalg

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hagelund, Lena
dc.date.accessioned 2011-05-04T12:08:37Z
dc.date.available 2011-05-04T12:08:37Z
dc.date.issued 2010-11-21
dc.date.submitted 2010-11-21 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4739
dc.description.abstract Anxiety disorders are highly prevalent and are frequently under-treated. The majority of those suffering from anxiety disorders do not seek professional help, and the health care system is currently not able to meet the need for treatment. Therefore, development of effective self-help strategies is important. The objective of this meta-analysis was to determine the effectiveness of exercise as an intervention for treatment of anxiety in a clinical population. Computerized searches were conducted in the databases PsycINFO, PubMed and Web of Science from August 2009 to June 2010. In addition, reference sections of relevant articles were searched manually, and experts in the field were contacted per e-mail to ensure that all relevant studies were included and to see if they had any unpublished studies. Analyses were conducted with the software ”Comprehensive Meta-Analysis Version 2”. The meta-analysis included eleven studies with a total of 295 participants, and the results indicated that exercise is associated with large reduction in anxiety-levels. Although physical activity offers therapeutic benefits for reducing anxiety, it remains to be determined precisely why exercise is associated with reduction in anxiety. en_US
dc.description.abstract Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene og blir ofte underbehandlet. Mange mennesker med angstlidelser unnlater å oppsøke profesjonell hjelp og helsevesenet har foreløpig ikke kapasitet til å hjelpe alle. Der er derfor viktig å utvikle effektive selvhjelpsstrategier. Formålet med denne metaanalysen var å undersøke effekten av fysisk aktivitet som behandling av angst på et klinisk utvalg. Det ble gjennomført litteratursøk i fagbasene PsycINFO, PubMed og Web of Science i tidsrommet august 2009 til juni 2010. I tillegg ble det lett i litteraturlistene på aktuelle artikler og sentrale forfattere på emnet ble kontaktet per e-post med forespørsel om kjennskap til andre publiserte eller upubliserte studier. Analysene ble gjennomført med dataprogrammet "Comprehensive Meta-Analysis Version 2". Metaanalysen inkluderte totalt elleve studier med til sammen 295 forsøkspersoner og resultatene indikerte at fysisk aktivitet har stor angstreduserende effekt på angstpasienter. Det gjenstår imidlertid å avklare hvilke virkningsmekanismer som kan bidra til å forklare hvordan fysisk aktivitet påvirker angstnivået. en_US
dc.format.extent 471512 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en_US
dc.subject Meta-analysis en
dc.subject Anxiety en
dc.subject Exercise en
dc.subject Physical activity en
dc.title Metaanalyse av effekten av fysisk aktivitet som behandling av angst på et klinisk utvalg en_US
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course PSYK300 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Psychology: 260 en_US
dc.rightsHolder The author en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 736102 en_US
dc.type.program PRPSYK en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account