BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Afasi - på søken etter ordene. Om testing og forståelse av benevningsvansker.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Petershagen, Mari Norgård
dc.date.accessioned 2011-08-25T09:43:18Z
dc.date.available 2011-08-25T09:43:18Z
dc.date.issued 2009-05-25
dc.date.submitted 2009-05-25 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4900
dc.description.abstract Bakgrunn: Benevningsvansker er ofte noe av det som ofte føles mest hemmende for en person med afasi. Det er forsket mye på benevningvansker for seg selv men relativt lite på forholdet mellom benevning og auditiv forståelse. Siden taleapraksi ofte forekommer som tilleggsvanske, spesielt forbundet med fremre skade, er dette noe som bør tas hensyn til i tolkning av testresultater. Mål: Jeg ser i studiet mitt nærmere på forholdet mellom benevning og forståelse målt ved ulike tester. Ved å se på testresultater basert på pasienter med ikke flytende type afasi med og uten taleapraksi ser jeg på hvordan taleapraksi kan virke inn på testresultatene. Boston Naming Test (Kaplan, Goodglass, & Weintraub, 2001) er lite brukt så langt i forbindelse med afasi i Norge. Derfor ønsket jeg å se hvordan afasipasienter med ikke-flytende tale presterte på BNT og Token test (De Renzi & Vignolo, 1962) sammenlignet med to kontrollgrupper. Design: Tverrsnittsdesign på forskjeller mellom tre grupper og korrelasjoner innen afasigruppen. Metode: 18 personer med fremre skade og afasi etter hjerneslag eller traume, 11 personer med skade i høyre hemisfære og 18 personer uten skade i hjernen. Gruppeforskjeller ble testet med variansanalyse og det ble gjort korrelasjonsanalyse mellom forskjellige variabler innen afasigruppen. Resultater: BNT og Token test skilte signifikant mellom afasigruppen og kontrollgruppene. Benevningsevne og auditiv forståelse viste seg som mer adskilte prosesser når man kontrollerte for taleapraksi som tredjevariabel. Konklusjon: BNT og Token test kan være nyttig i norsk kontekst, men bør tilpasses norsk språk. Både i forskning og i behandling er det viktig å ta hensyn til taleapraksi i tolkning av testresultater. en_US
dc.format.extent 709658 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en_US
dc.subject Afasi no
dc.subject Benevning no
dc.subject Auditiv forståelse no
dc.subject Taleapraksi no
dc.title Afasi - på søken etter ordene. Om testing og forståelse av benevningsvansker. en_US
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course LOGO350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282 en_US
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 799999 en_US
dc.type.program MAPS-LOG06 en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account