BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kurspåvirkningsvilkåret i definisjonen av innsideinformasjon i verdipapirhandelloven § 3-2

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Erdal, Trine
dc.date.accessioned 2012-03-01T11:47:00Z
dc.date.available 2012-03-01T11:47:00Z
dc.date.issued 2011-12-09
dc.date.submitted 2011-12-09 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5683
dc.description.abstract Innsideinformasjon kan gi innehaveren av informasjonen et informasjonsfortrinn på bekostning av de øvrige aktørene i markedet. Fortrinnet er at den enkelte investor er i stand til å foreta en investering med nærmest garantert avkastning, og lav eller tilnærmet ingen risiko. Denne fordelen kan være fristende å utnytte, og derfor viktig å lovregulere. Legaldefinisjonen av innsideinformasjon består av tre skjønnsmessige og kumulative hovedvilkår: Opplysningene kan ikke være «offentlig tilgjengelig eller allment kjent», det må være «presise opplysninger» og opplysningene må være «egnet til å påvirke kursen [ ] merkbart». Problemstillingen for avhandlingen gjelder kurspåvirkningsvilkåret, herunder når en opplysning er «egnet til å påvirke kursen [ ] merkbart». Avhandlingen tar blant annet for seg hvilken betydning «fornuftig investor»-vurderingen har for lovens kurspåvirkningsvilkår. en
dc.format.extent 911687 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.title Kurspåvirkningsvilkåret i definisjonen av innsideinformasjon i verdipapirhandelloven § 3-2 en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master i rettsvitenskap en
dc.type.course JUS399 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Law: 340 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 737102 en
dc.type.program MAJUR en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account