BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gjefsen, Ragnhild eng
dc.date.accessioned 2012-08-02T08:22:49Z
dc.date.available 2012-08-02T08:22:49Z
dc.date.issued 2012-05-15 eng
dc.date.submitted 2012-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5886
dc.description.abstract Denne masteroppgåva forsøker å sette det nye regiteatret i perspektiv, gjennom å sjå på utviklinga av moderne regiteater i Noreg og Tyskland. Eg vil sjå på korleis tysk tradisjon har påverka det norske regiteatret gjennom tre periodar frå tidleg 1900-tal, og korleis samspelet mellom dei to tradisjonane har utvikla seg i retning av å bli meir gjensidig. Gjennom å sjå på tre norske produksjonar frå 2000-talet viser eg korleis norsk regiteater gjer seg gjeldande i Tyskland meir enn nokon gong. en
dc.description.abstract The new director's theatre in light of Norwegian and German tradition In this master thesis I aim at viewing new Norwegian director's theatre in perspective, by exploring the development of modern director's theatre in Norway compared with German tradition. Starting with the early 20th century, I will show how German tradition has influenced the Norwegian director's theatre throughout time, asking how the relationship between the two traditions has changed over the years. By taking a closer look at three productions from the 2000s I will show how there is a rising interest for Norwegian and Nordic theatre - now more than ever. en
dc.format.extent 1374702 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject regiteater eng
dc.subject Ibsenfestivalen eng
dc.subject postdramatisk eng
dc.subject Tyskland eng
dc.subject Norge eng
dc.subject Max Reinhardt eng
dc.subject Bertolt Brecht eng
dc.subject Bremergenerasjonen eng
dc.subject Peter Zadek eng
dc.subject Peter Stein eng
dc.subject Kjetil Bang-Hansen eng
dc.subject Stein Winge eng
dc.subject Therese Bjørneboe eng
dc.subject Eirik Stubø eng
dc.subject Nasjonaltheatret eng
dc.subject Den Nationale Scene eng
dc.subject Vildanden eng
dc.subject Ibsenmaskin eng
dc.subject Før soloppgang eng
dc.subject Vegard Vinge eng
dc.subject Ida Müller eng
dc.subject Tore Vagn Lid eng
dc.subject Agnes Mowinckel eng
dc.subject Hans Jacob Nilsen eng
dc.title Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Teatervitenskap nob
dc.type.course TEAT350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Theatre studies: 172 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 715209 eng
dc.type.program MAHF-TEAT eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account