BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gjefsen, Ragnhild
dc.date.accessioned 2012-08-02T08:22:49Z
dc.date.available 2012-08-02T08:22:49Z
dc.date.issued 2012-05-15
dc.date.submitted 2012-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5886
dc.description.abstract Denne masteroppgåva forsøker å sette det nye regiteatret i perspektiv, gjennom å sjå på utviklinga av moderne regiteater i Noreg og Tyskland. Eg vil sjå på korleis tysk tradisjon har påverka det norske regiteatret gjennom tre periodar frå tidleg 1900-tal, og korleis samspelet mellom dei to tradisjonane har utvikla seg i retning av å bli meir gjensidig. Gjennom å sjå på tre norske produksjonar frå 2000-talet viser eg korleis norsk regiteater gjer seg gjeldande i Tyskland meir enn nokon gong. en
dc.description.abstract The new director's theatre in light of Norwegian and German tradition In this master thesis I aim at viewing new Norwegian director's theatre in perspective, by exploring the development of modern director's theatre in Norway compared with German tradition. Starting with the early 20th century, I will show how German tradition has influenced the Norwegian director's theatre throughout time, asking how the relationship between the two traditions has changed over the years. By taking a closer look at three productions from the 2000s I will show how there is a rising interest for Norwegian and Nordic theatre - now more than ever. en
dc.format.extent 1374702 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject regiteater en
dc.subject Ibsenfestivalen en
dc.subject postdramatisk en
dc.subject Tyskland en
dc.subject Norge en
dc.subject Max Reinhardt en
dc.subject Bertolt Brecht en
dc.subject Bremergenerasjonen en
dc.subject Peter Zadek en
dc.subject Peter Stein en
dc.subject Kjetil Bang-Hansen en
dc.subject Stein Winge en
dc.subject Therese Bjørneboe en
dc.subject Eirik Stubø en
dc.subject Nasjonaltheatret en
dc.subject Den Nationale Scene en
dc.subject Vildanden en
dc.subject Ibsenmaskin en
dc.subject Før soloppgang en
dc.subject Vegard Vinge en
dc.subject Ida Müller en
dc.subject Tore Vagn Lid en
dc.subject Agnes Mowinckel en
dc.subject Hans Jacob Nilsen en
dc.title Det nye regiteatret i ljos av samspelet mellom norsk og tysk tradisjon en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master i Teatervitenskap en
dc.type.course TEAT350 en
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Theatre studies: 172 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 715209 en
dc.type.program MAHF-TEAT en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account