Now showing items 1-1 of 1

  • Makt, frihet og subjektivitet hos Michel Foucault 

    Ulsaker, Simen Aardal (The University of Bergen, 2010-05-20)
    Makt, frihet og subjektivitet forstås ofte som gjensidig avgrensende størrelser. Makt forstås som grensedragning for subjektets frihet. I denne oppgaven problematiserer jeg denne forestillingen med utgangspunkt i Michel ...
    Master thesis