Now showing items 1-1 of 1

  • Målt og Modellert Globalstråling ved Ekofisk og i Nordområdene 

    Henden, Amelie (The University of Bergen, 2011-06-01)
    I dette arbeidet er globalstrålingsdata fra Ekofisk, Arktis og fastlandsstasjoner i Norge og Sverige studert. Stasjonene ligger mellom 56°N og 75°N, og all data er hentet fra perioden 2005 til og med 2010. Målinger i Arktis ...
    Master thesis