• Birth prevalence of congenital heart defects in Norway 1994-2009—A nationwide study 

   Leirgul, Elisabeth; Fomina, Tatiana; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Holmstrøm, Henrik; Vollset, Stein Emil; Tell, Grethe Seppola; Øyen, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2014-08-10)
   Background The reasons for decreasing birth prevalence of congenital heart defects (CHDs) in several European countries and Canada are not fully understood. We present CHD prevalence among live births, stillbirths, and ...
  • Evaluering av studenters journalopptak og undersøkelse av barn ved innleggelse i barneavdeling 

   Øymar, Knut; Greve, Gottfried (UPED-skrift nr. ?/2006, Working paper, 2006)
   Hensikten med en pilotstudie som vi har gjort, var å utprøve en metode for å evaluere studentene i selve undersøkelsessituasjonen ved journalopptak. Vi ønsket å få fram ulike sider ved studentenes evne til å oppnå god ...
  • Parental anxiety related to referral of childhood heart murmur; an observational/interventional study 

   Bårdsen, Tonje; Sørbye, Mari Hoven; Trønnes, Håvard; Greve, Gottfried; Berg, Ansgar (Peer reviewed; Journal article, 2015-11-21)
   Background: Detection of a heart murmur in healthy children is common, but may generate anxiety among parents. Many parents believe a heart murmur is a sign of heart disease, although the majority of heart murmurs are ...
  • Periconceptional Folic Acid Supplementation and Infant Risk of Congenital Heart Defects in Norway 1999-2009 

   Leirgul, Elisabeth; Gildestad, Trude; Nilsen, Roy Miodini; Fomina, Tatiana; Brodwall, Kristoffer; Greve, Gottfried; Vollset, Stein Emil; Holmstrøm, Henrik; Tell, Grethe Seppola; Øyen, Nina (Peer reviewed; Journal article, 2015-07-24)
   Background The birth prevalence of congenital heart defects (CHDs) has decreased in Canada and Europe. Recommended intake of folic acid in pregnancy is a suggestive risk-reducing factor for CHDs. We investigated the ...