Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTveit, Øyvind
dc.date.accessioned2020-12-15T00:47:39Z
dc.date.available2020-12-15T00:47:39Z
dc.date.issued2020-12-15
dc.date.submitted2020-12-14T23:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719328
dc.description.abstractDenne oppgaven søker å undersøke og vise hvordan utopiske ideer og perspektiver er en del av i planlegging i Bergen. Dette er ideer som søker å håndtere drømmer, håp, forventninger og som evner å håndtere det ukjente i prosesser som naturlig henvender seg fremover i tid. Oppgaven er informert av teoretiske perspektiver som peker på at planlegging ikke bare er kompliserte men også komplekse prosesser. Dette er prosesser som bærer et stort mangfold av ideer utover det som nedfelles i det juridisk bindende materialet. Oppgaven tar for seg noen sentrale planer i Bergen på overordnet nivå samt planer på mer detaljert nivå på Møllendal. Disse er analysert blant annet med bakgrunn i i litteratur om utopier og utopiske ideer samt begrepet utopiske fragmenter som jeg foreslår som rammeverk for å forstå denne typen ideer i slikt materiale som jeg har undersøkt. Dette begrepet bygger videre på Bloch (1986) og Levitas (2007 og 2017 blant andre) sin bruk av utopi-begrepet som er egnet for å benyttes som kritisk og analytisk virksomhet. Til slutt peker jeg på noen muligheter og utfordringer knyttet til utopi som metode i byutvikling. Det fremkommer i oppgaven at det er godt grunnlag for å snakke om utopier eller utopiske fragmenter i studier av byutvikling i Bergen. Det er en nyttig analytisk kategori for å identifisere ideer som går ut over ren problemløsning og som innoholder håp, forventninger og drømmer om et endret samfunn. Utover det analytiske synet på utopia går oppgaven også kort inn på hvordan utopi kan brukes som metode i byutviklingen for å drive diskurs og for å utvikle prosjekter.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectutopi
dc.subjectkommuneplan
dc.subjectByutvikling
dc.subjectreguleringsplan
dc.subjectutopia
dc.subjectarealplan
dc.titleUtopia Bergensis - Om utopiske fragmenter og perspektiver i byplanlegging i Bergen
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-12-14T23:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.description.localcodeMASV-MEHA
dc.description.localcodeMASV-PHYG
dc.description.localcodeMPGEOGR
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel