Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOltu, Irina
dc.date.accessioned2021-06-16T01:10:55Z
dc.date.available2021-06-16T01:10:55Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.date.submitted2021-06-15T22:01:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759637
dc.description.abstractStudien undersøker og sammenligner personlighet, kognitiv og emosjonell funksjon blant pasienter med IBS og friske kontroller, og undersøker i hvilken grad disse variablene samvarierer med alvorlighet av det vi her definerer som IBS relatert smerte. Data er hentet fra et pågående prosjekt, Bergen Brain-Gut (BBG) og inkluderer data samlet inn før januar 2021. Totalt 53 pasienter med IBS ble inkludert i studien. De var mellom 18 og 65 år, og tilfredsstiller Roma-III kriteriene for IBS. IBS pasientene og 34 kontrollpersoner fylte ut evalueringsskjemaer for bl.a. alvorlighetsgrad av IBS (IBS-SS), angst og depresjon (HADS), eksekutiv funksjon i hverdagen (BRIEF-A), personlighet (NEO-FFI-3). I og med at smerte er et IBS kjernesymptom, vil IBS-SS skåren her benyttes som et mål på IBS relatert smerte. I tillegg ble kognitiv funksjon kartlagt med et testbatteri som dekker ulike kognitive domener (RBANS). Statistisk analyse, data prosessering og visualisering ble utført i Python og Jupyter notebooks, og lastet opp på Github for å støtte åpen vitenskap og reproduserbar forskning. Resultater viser at IBS pasienter rapporterte høyere grad av angst og depresjon, nevrotisisme, og eksekutiv dysfunksjon i hverdagen, og at de skåret lavere på kognitive mål enn kontroller. Det ble funnet signifikante positive korrelasjoner mellom målet på IBS relatert smerte og angst, depresjon og nevrotisisme, og negative korrelasjoner mellom IBS relatert smerte og emosjonell kontroll, arbeidsminne (BRIEF-A) og utsatt hukommelse (RBANS). Disse resultatene tyder på at personlighet, emosjoner og kognitive evner bør kartlegges og vektlegges når en velger behandling for en pasient med IBS.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpsychometric tests
dc.subjectneuroticism
dc.subjectpsychotherapy
dc.subjectutsatt hukommelse
dc.subjectpain
dc.subjectISB symptoms
dc.subjectirritabel tarm syndrom
dc.subjectmagesmerte
dc.subjectnegative emosjoner
dc.subjectpersonality
dc.subjectdelayed memory
dc.subjectpsykometriske tester
dc.subjectarbeidsminne
dc.subjectemotional control
dc.subjectnegative emotions
dc.subjectemosjonell kontroll
dc.subjectsmerte
dc.subjectworking memory
dc.subjectIBS pain
dc.subjectIBS symptomer
dc.subjectneurogastroenterology
dc.subjectpersonlighet
dc.subjectabdominal pain
dc.subjectnevrotisisme
dc.subjectNEOPI
dc.subjectNøkkelord: Hjerne-tarm-mikrobiota-aksen
dc.subjectBIG FIVE
dc.subjectpsykoterapi
dc.subjectirritable bowel syndrome
dc.subjectkognitive evner Keywords: brain-gut-microbiota axis
dc.subjectIBS smerte
dc.titleMagesmerter, personlighet og kognitiv funksjon blant pasienter med IBS
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-15T22:01:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel