Show simple item record

dc.contributor.authorRye, Ingrid Karlsen
dc.date.accessioned2021-06-18T00:08:28Z
dc.date.available2021-06-18T00:08:28Z
dc.date.issued2021-05-28
dc.date.submitted2021-06-17T22:00:27Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760024
dc.description.abstractMild Kognitv Svikt (MKS) er en diagnostisk kategori som beskriver en heterogen gruppe pasienter. For noen representerer MKS et tidlig tegn på en nevrodegenerativ sykdom, mens andre forbli stabile eller forbedrer seg over tid. Tidlig identifisering av nevrodegenerasjon er svært viktig for å kunne påbegynne behandling før sykdommen allerede har forårsaket store skader i hjernen. Dette motiverte den aktuelle studien, der longitudinelle data fra Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) benyttes for å undersøke to grupper av pasienter som ved baseline viste MKS av den amnestiske typen (aMKS): en gruppe som forble stabile over tid (sMKS) og en gruppe som etterhvert fikk diagnosen Alzheimer’s sykdom (cMKS). Det ble valgt ut variabler som gjerne inngår i en klinisk undersøkelse av pasienter med aMKS. Disse omfatter mål på hukommelses- og eksekutiv funksjon, depresive symptomer, intellektuell funksjon, hippocampusvolum og genotype (ApoE). Resultatene viste bedre resultater på tester av hukommelse og eksekutiv funksjon, større hippocampusvolum, og færre individer med ApoE-ε4 i sMKS enn cMKS gruppen. Vi undersøkte deretter hvor godt et utviklingsforløp mot AD kunne predikeres basert på de utvalgte variablene ved å benytte en Random Forest (RF) modell. Evaluering av modellens nøyaktighet i et testset viste en nøyaktighet på 68.3%. Beregninger av de ulike variablenes betydning for klassifikasjonen viste at den var sterkest for mål på hukommelse, hippocampusvolum og eksekutiv funksjon. Partial dependency plots viste terskelverdier som øker sannsynligheten for å klassifiseres i cMKS gruppen. Resultatene diskuteres fra et klinisk, teoretisk og analytisk perspektiv, med vekt på studiens relevans for en fremtidsrettet presisjonsmedisin.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectMild Cognitive Impairment; Alzheimer’s disease; Neurocognition; Random Forest; Alzheimer Neuroimaging Initiative; Precision medicine.
dc.titleTrajectories from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s Disease: A machine learning approach in the context of Precision Medicine
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-17T22:00:27Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record