Show simple item record

dc.contributor.authorRiple, Mathias
dc.date.accessioned2021-06-22T00:05:31Z
dc.date.available2021-06-22T00:05:31Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-21T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760495
dc.description.abstractNorsk havbruksnæringen genererer enorme verdier samtidig som den ståar ovenfor betydelige utfordringer knyttet til miljø, rømming og luseproblematikk. For å løse utfordringene er det behov for ny teknologi i bransjen. Et av konseptene som forsøker å løse mange av problemene bransjen står ovenfor er OceanTECH som er utviklet av Nordic Blu Technology. Konseptet baserer seg på semilukkede oppdrettsmerder som er bygget i betong. Denne masteroppgaven har som hovedmål å studere forankringskrefter for den globale forankringen for OceanTECH. Videre studeres også bevegelse i hiv og jag ettersom dette er de frihetsgradene som antas å ha størst påvirkning på forankringskreftene ved 0 grader bølgeretning. Justeringsparameter for oppgaven er tre ulike bølgespektre og to forspenninger i forankringslinene. Alle undersøkelser gjøres både eksperimentelt og numerisk. Eksperimentelle forsøk benytter nedeskalert modell mens numeriske beregninger gjøres i fullskala. Resultatene blir skalert og sammenlignet. Hensikten med oppgaven er å gi verdifull informasjon ved design av forankringssystemet til OceanTECH, med hovedfokus på å benytte en grunn forankring. Resultatene for begge metodene viser at oppdrettsanleggets bevegelse ved økt forspenning i forankringslinene fører til stor bevegelsesreduksjon i jag. Det er derimot noe forskjell mellom metodene for bevegelse i hiv og numerisk metode viser tilnørmet ingen bevegelsesreduksjon i denne bevegelsen ved økt forspenning. Resultatene fra bevegelsesanalysen viser at økt systemstivhet som resultat av økt forspenning i ulik grad påvirker bevegelser i hiv og jag. Kraftresponser for begge metoder viser at økt signi kant bølgehøyde gir større krefter. Begge metodene viser gjennomgående stor økning i gjennomsnittskrefter ved økt forspenning. Videre registreres det ubetydelig eller ingen relativ økning i maksimalkrefter ved økt forspenning. Resultat fra kraftmålinger er også presentert i frekvensplanet. Resultatene viser godt samsvar mellom de to metodene og økt signi kant bølgehøyde gir mer spektral energi. Videre viser resultatene at økt forspenning også gir en stor økning i spektral energi. Det observeres tydelig kraftresponser ved beregnet egenfrekvens for hiv og jag. Resultatene for analysen i frekvensplanet viser også at for slakk forankring vil det største kraftbidraget være ved lave frekvenser utenfor bølgespekterets frekvensintervall. Dette viser at det er viktig å ta hensyn til resonans mellom bølgedriftskrefter og egenfrekvens ved design av forankringssystem. Resultatene fra denne oppgaven viser at det er gode grunner for å benytte forankringssystem med mulighet for justering av forspenning. Dette kan bidra med å optimalisere forankringskrefter og bevegelse.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleNumerisk og eksperimentell analyse av forankringskrefter for et semilukket oppdrettsanlegg
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-21T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i havteknologi
dc.description.localcodeHTEK399
dc.description.localcode5MAMN-HTEK
dc.description.localcodeMAMN-HTEK
dc.subject.nus752999
fs.subjectcodeHTEK399
fs.unitcode12-24-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record