Show simple item record

dc.contributor.authorHauso, Eirik
dc.date.accessioned2021-08-12T23:55:18Z
dc.date.available2021-08-12T23:55:18Z
dc.date.issued2021-07-01
dc.date.submitted2021-08-12T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767655
dc.descriptionRevised version. Minor spelling and formatting errors corrected.
dc.description.abstractDenne studien handler om digitaliseringspolitikk og digitalisering i offentlig sektor. Problemstillingen til studien er «Hva kjennetegner og forklarer Solberg-regjeringens digitaliseringspolitikk og beslutningsprosessene knyttet til digitalisering i offentlig sektor, med vekt på agendasetting, policyformulering og beslutningstaking?». For å kunne svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av en kvalitativ tilnærming gjennom case som overordnet forskningsmetode, og ved å ta i bruk dokumentanalyse og semistrukturerte intervju. Denne studien tar utgangspunkt i beslutningsteori og vil benytte seg av Herweg mfl. (2015) sitt strømningsperspektiv som analytisk perspektiv. Studien handler om Solberg-regjeringen sin digitaliseringspolitikk og tidsrammen spenner seg fra 2013 til 2021 som er det tidsrommet Erna Solberg har vært statsminister. Solberg-regjeringens tre regjeringserklæringer, sentrale policydokument knyttet til digitalisering i offentlig sektor og intervjuer med informanter fra KMD og regjeringen er grunnlaget for studiens empiriske funn. De sentrale policydokumentene ble valgt ut fordi det er Solberg-regjeringens viktigste policydokument knyttet til digitalisering i offentlig sektor. En mulig konklusjon for denne studien er at digitaliseringspolitikken i stor grad er preget av små endringer og at endringene er drevet frem av teknologisk utvikling. Digitaliseringspolitikken har ikke gjennomgått store omfattende reformer, men den preges av at den fortsetter litt som før og at den videreutvikles underveis, særlig på grunn av ny teknologi. For 10-15 år siden var det ikke sikkert at datidens politikere så for seg at en rekke offentlige tjenester kunne bli tilbudt over internett som for eksempel bestilling av legetimer eller søknad til dagpenger. Politikkområder som er så sterkt knyttet til teknologi og teknologisk utvikling som det digitaliseringspolitikken er, vil være utfordrende å kunne planlegge og kontrollere i detalj.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdigitalisering
dc.subjectDigitaliseringspolitikk
dc.subjectIKT
dc.subjectSolberg-regjeringen
dc.subjectdigitalisering i offentlig sektor
dc.titleEn Effektiv og Brukerorientert Offentlig Sektor - En Casestudie om Solberg-regjeringens Digitaliseringspolitikk og Beslutningsprosessene Knyttet til Digitalisering i Offentlig Sektor
dc.title.alternativeAn Efficient and User-Oriented Public Sector - A Case Study on the Solberg Government's Digital Government Policies and the Decision-Making Processes Related to Digital Government in the Public Sector
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-12T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record