Show simple item record

dc.contributor.authorRiise, Benedikte Vognstølen
dc.date.accessioned2021-08-19T23:57:02Z
dc.date.available2021-08-19T23:57:02Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-08-19T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770397
dc.description.abstractAfghanistan er et av det mest korrupte, fattigste og bistandsavhengige landet i verden. Både en utfordrende topografi, desentralisert styresett, samt uro og væpnet konflikt har forsinket utviklingen. Samtidig har betydelige bistandsmidler i nærmere to tiår strømmet inn i et lite utviklet statsapparat. Sett i lys av den komplekse konteksten, er det bekymringsverdig at Verdensbanken ikke fikk på plass et eget anti-korrupsjonsprogram før etter 16 år. På et vis har den internasjonale bistanden, deriblant midlene kanalisert gjennom Verdensbanken og Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), bidratt til å nære det korrupte systemet som fra 2002 har fått utvikle seg nærmest fritt. Det er i utgangspunktet afghanerne selv som kan demme opp for den systemiske korrupsjonen. I den forbindelse må det en kulturendring til gjennom at afghanerne ansvarliggjøres gjennom større lokal forankring og involvering i utdanningsprogrammet - som på sikt også vil kunne bidra til å styrke kvaliteten i utdanningen. Begge deler er avhengige av hverandre for å gi bærekraftige og varige resultater, hvilket afghanerne selv skulle ha egeninteresse av å sikre. Parallelt må Verdensbanken tenke helt nytt. Ved at Verdensbanken, noe forenklet sagt, gir utdanningsprogrammene et nytt navn og en relativt ny innpakning, bidrar nok hverken til endringer i kulturen eller til vesentlige forbedrede kvalitative resultater av bistanden. Trolig burde større transparens og åpenhet i utdanningsprogrammet vektlegges i større grad - samtidig som at det tas hensyn til lokale forhold og vedkjenner at det er prinsipielt kulturelle forskjeller mellom provinser, distrikter og landsbyer - og byer. Lar en befolkningen selv være med på å monitorere, kan det i seg selv utgjøre et viktig anti-korrupsjonstiltak - især på landsby- og lokalnivå - hvor da en økt åpenhetskultur vil kunne bidra til å forhindre og bekjempe korrupsjon. Afghanistan kan nå sies å stå ved et veiskille, per dags dato er det bestemt at amerikanske styrker skal være ute av landet i september i år. Det er uttalt at NATO velger å gjøre det samme. En av de største utforingene som ARTF nå står overfor i Afghanistan, påpekes å være den politiske situasjonen. Etter hvert som Taliban tilsynelatende vil kunne befeste makten og posisjonen sin, er det mulig at korrupsjonsproblematikken vil få en litt annen dimensjon. Det gjenstår å se om Verdensbanken, gjennom ARTF, har investert nok i å bygge opp allianser med lokale organisasjoner og troverdige aktører som lokalsamfunnet selv stoler på. Den politiske situasjonen og utviklingen kan fort medføre at banken vil kunne få utfordringer med å rettferdiggjøre forespørslene til de ulike giverne. Tiden vil vise om Verdensbanken i det videre lærer av følgene ved å innledningsvis ikke adressere korrupsjonsproblematikken og samtidig ta bort makten og kontrollen fra dem som i utgangspunktet kan demme opp for korrupsjonen - eller om historien fortsetter å gjenta seg.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectafghanistan
dc.subjectafghanistan reconstruction trust fund
dc.subjectbistand
dc.subjectmulti donor trust fund
dc.subjectutdanningssektor
dc.subjectthird party monitoring
dc.subjectsårbar stat
dc.subjectutdanning
dc.subjectverdensbanken
dc.subjectflergiverfond
dc.subjectkorrupsjon
dc.titleHva kan vi lære av korrupsjonsbekjempelse i en sårbar og bistandsavhengig stat? En casestudie av Afghanistan sett i lys av Verdensbankens største flergiverfond og deres program for å styrke utdanningssektoren.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-19T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i demokratibygging
dc.description.localcodeSAMPOL650
dc.description.localcodeMASV-DEMOK
dc.subject.nus731112
fs.subjectcodeSAMPOL650
fs.unitcode15-13-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record