Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVetlesand, Vilde Valvatne
dc.date.accessioned2021-08-27T23:49:01Z
dc.date.available2021-08-27T23:49:01Z
dc.date.issued2021-07-01
dc.date.submitted2021-08-27T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771625
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har analysert hvordan tre distriktskommuner har arbeidet med omdømmebygging etter deltagelse på Distriktssenteret sin omdømmeskole. De tre kommunene som blir undersøkt i denne oppgaven er Kvinesdal kommune, Skjåk kommune og Tysnes kommune. Omdømmeskolen var et prosjekt som ble gjennomført av Distriktssenteret mellom 2008-2013. Formålet med omdømmeskolen var å bidra til kompetanseheving på omdømmefeltet i distriktskommunene. Omdømmeteori som den spillteoretiske situasjonen «reputation commons» (Wæraas 2014) og en idealtype av en organisasjonsoppskrift for omdømme, omdømmeoppskriften (Byrkjeflot 2011) er benyttet for å belyse kommunene sitt arbeid med omdømmebygging. For å kunne forklare hvordan kommunene har arbeidet med omdømmebygging etter deltagelsen på omdømmeskolen, har det blitt benyttet nyinstitusjonalisme bestående av tre ulike tilnærminger som forklarende teoretisk rammeverk. Oppgavens funn viser at en god forankring av arbeidet med omdømmebygging både blant ansatte i kommunene og innbyggerne, er avgjørende for å få til et godt arbeid med omdømmebygging. Like etter deltagelsen arbeidet alle de tre kommunene med ulike omdømmetiltak. Men etter hvert som tiden gikk, har noe av dette arbeidet med omdømmebygging forsvunnet. Kommunene fremstår som rasjonelle i sitt arbeid med omdømmebygging etter deltagelsen på Distriktssenteret sin omdømmeskole. Oppgaven finner også at kommunene sitt arbeid med omdømmebygging er påvirket av stiavhengighet og endringer i omgivelsene.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdistriktskommuner
dc.subjectomdømmebygging
dc.subjectomdømme
dc.titleTraust, grå og kommunal? - En casestudie av omdømmebygging i tre distriktskommuner etter deltagelse på Distriktssenteret sin omdømmeskole.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-27T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel