Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Halvor Norendal
dc.date.accessioned2021-09-02T00:02:16Z
dc.date.available2021-09-02T00:02:16Z
dc.date.issued2021-08-02
dc.date.submitted2021-08-31T22:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772339
dc.description.abstractI denne studien er bre- og havnivåfluktuasjoner i Rensådalen i Tjeldsund kommune, Troms og Finnmark under siste fase av deglasiasjonen etter siste istid rekonstruert. Arbeidet ble gjort gjennom kvartærgeologisk kartlegging, sedimentlogging, analyse av kjerneprøver, batymetri og radiokarbondatering. Hovedfokuset for studien er på de to seneste deglasiasjonstrinnene i Nord-Norge; Skarpnes trinnet og Tromsø-Lyngen trinnet under eldre dryas og yngre dryas. Havnivået under disse trinnene var henholdsvis 78 moh. og 68 moh. Studien har avslørt en kompleks geomorfologisk historie i området som omfatter flere breframrykk og tilbaketrekninger som stammer fra forskjellige perioder av deglasiasjonen. Studien viser at den glasiale utstrekningen under Skarpnes trinnet var betydelig større enn under Tromsø-Lyngen trinnet, og at det var kontakt mellom breene i Astafjorden og Rensådalen i denne perioden, noe som ikke var tilfellet under Tromsø-Lyngen trinnet. Sør i Rensådalen er det flere randmorener som stammer fra et framrykk som har kommet sent i yngre dryas eller senere. Studien viser at det har vært flere marine faser i Rensådalen. Den første inntraff etter avsmeltingen etter Skarpnes trinnet, og sedimenter etter denne fasen finner man i bunnen av randavsetningen ved Renså. Også i perioden like etter at breen trakk seg tilbake fra randavsetningen etter Tromsø-Lyngen trinnet har det vært en kort marin fase, etterfulgt av en lakustrin fase frem til ca. 11 000 år BP. Deretter har en ny marin fase inntruffet som følge av skredaktivitet med opphav i leiravsetningene i randavsetningen ved Renså som ligger mellom Rensåvatnet og Astafjorden. Dette har forårsaket en havinntregning som man finner flere spor etter i landskapet i dag. Marine skjell datert til 11000 – 10500 år BP ligger i utløpet til Rensåvatnet og avsetninger som viser at det har gått strømninger i motsatt retning av dagens elveløp finnes ved utløpet. Sør i Rensådalen er det også avsetninger som kan peke mot at en del av breen har brutt av fra brearmen under deglasiasjonen etter Tromsø-Lyngen trinnet, blitt dynamisk død og smeltet vertikalt i denne delen av dalen.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleRekonstruksjon av samspillet mellom bre- og havnivåfluktuasjoner under deglasiasjonen ved Renså i Tjeldsund, Nord-Norge
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-31T22:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMPGEOGR
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.description.localcodeMASV-PHYG
dc.description.localcodeMASV-MEHA
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record