Show simple item record

dc.contributor.authorMeyer, Marit
dc.date.accessioned2021-09-28T00:01:26Z
dc.date.available2021-09-28T00:01:26Z
dc.date.issued2020-11-30
dc.date.submitted2021-09-27T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783857
dc.description.abstractSammendrag Gjennom samarbeidet Language Impairment Testing in a Multilingual Setting (LITMUS) har en rekke forskere i Europa utviklet en setningsrepetisjonstest (SR) som har til hensikt å kunne utrede utviklingsmessige språkforstyrrelser (USF) hos flerspråklige barn. Testen tilpasses etter felles prinsipper til de ulike språkenes særegne typologi, slik at det kan gjøres likeverdige vurderinger av grammatisk utvikling i de språkene et flerspråklig barn bruker. Camilla Bome & Ingrid Kongtorp Vangen laget i 2017 en norsk versjon, og dette masterprosjektet viderefører og utdyper arbeidet deres. Med en kvalitativ feilanalyse gjøres en ikke-formell vurdering av testens validitet ved å se nyansert hvorvidt de utvalgte strukturene og setningselementene fungerte etter intensjonen. De sentrale funnene er at repetisjonene i hovedsak er samstemte med målstrukturene slik intensjonen er. Enkelte av de konstruerte testsetningene kan være utsatt for feil av andre årsaker enn at barnet ikke har tilegnet seg det grammatiske utrykket. To setningsstrukturer kan ha medvirket til at økningen i kompleksitet ikke fikk den tilsiktede effekten. Strukturene med tidsformen presens futurum perfektum og morfologisk passiv verbform er lokalisert i nivå en og to, men tilegnes trolig senere enn antatt. En revidering av de nevnte punktene kan anbefales for økt spesifisitet. Nøkkelord: utviklingsmessige språkvansker, setningsrepetisjonstest, LITMUS, kvalitativ feilanalyse, setningsstruktur, norsk grammatikk
dc.description.abstractAbstract Within the European collaboration Language Impairment Testing in a Multilingual Setting (LITMUS) researchers developed a sentence repetition task (SR) that was modified to fit each language. By following the same principles of design the aim of the test is to develop an equivalent assessment tool for each language to help identifying language disorders in bilingual children based on observations of their morphosyntactic acquisition in each language spoken by the child. In 2017 Camilla Bome & Ingrid Kongtorp Vangen developed the task for Norwegian, and in the current thesis I seek to continue and expand their work. A non-formal assessment of the validity of the task is made by a qualitative error analysis that aimed to establish whether the selected structures and test items worked as intended. The central finding was that the repetitions were in agreement with the target sentences, which indicate the target structures work as intended. The construction of some of the sentences lead to errors in the children’s repetitions for other reasons than late acquisition. The structures with present perfect continuous and the morphological inflection of passive is located in complexity level one and two. They seem to be acquired at a later stage than presumed. This may have contributed when the complexity level did not increase as intended. To meet a higher degree of specificity in the task a revision is recommended for these items. Key words: developmental language disorders, sentence repetition task, LITMUS, qualitative error analysis, sentence structure, Norwegian grammar
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectnorsk grammatikk
dc.subjectsetningsstruktur
dc.subjectsetningsrepetisjonstest
dc.subjectNøkkelord: utviklingsmessige språkvansker
dc.subjectkvalitativ feilanalyse
dc.subjectLITMUS
dc.titleDen norske versjonen av setningsrepetisjonstesten Language Impairment Testing In A Multilingual Setting (LITMUS): en kvalitativ feilanalyse
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-09-27T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record