Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsen, Petter
dc.contributor.authorTran, Hieu Ngoc
dc.date.accessioned2022-01-14T07:31:59Z
dc.date.available2022-01-14T07:31:59Z
dc.date.issued2021-12-15
dc.date.submitted2022-01-13T23:00:16Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837372
dc.description.abstractFormålet med denne metasyntesen var å undersøke hva pasienter opplevde bidro til deres endringsprosesser og hva de opplevde som endret ved deltakelse i individuell psykoterapi. Litteratursøk og kvalitetsvurdering av fagfellevurderte kvalitative undersøkelser frem til september 2020 ble gjennomført, som resulterte i 30 inkluderte artikler. Funnene understreker en terapeutisk relasjon bygget over tid og basert på tillit som sentral for utforskning av selvet og i å utvide pasienters selvforståelse. Denne fasiliterte forståelse for hva som er i behov av endring og gav retning til pasienters endringsprosesser, innenfor et samarbeidende terapeutisk miljø. Økt mental, emosjonell og fysisk stabilitet, i tillegg til økt selvaksept, økt aksept for erfaringer og for egen situasjon ble identifisert som sentrale utfall av psykoterapeutiske endringsprosesser, sett fra pasienters perspektiv. Sentrale bidrag til pasienters erfaringer av endring fra psykoterapi diskuteres i lys av eksisterende psykoterapiforskning, kliniske implikasjoner fremheves og metodologiske refleksjoner drøftes.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleHow did therapy change me? – a meta-synthesis of patients’ experiences of change and mechanisms of change in individual psychotherapy
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-01-13T23:00:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record