Show simple item record

dc.contributor.authorGaasemyr, Linn Mari
dc.contributor.authorTuft, Solveig
dc.date.accessioned2022-06-02T07:57:20Z
dc.date.available2022-06-02T07:57:20Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-01T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997314
dc.description.abstractDet er nå 25 år siden skolestart for seksåringer ble innført. Intensjonen var at skolestarten skulle være en myk overgang fra barnehagen, med mye fokus på lek, eventyr, sanger, rim og regler. Samtidig har engelsk vært et fag fra 1. trinn like lenge, og seksåringene skal lære fremmedspråk samtidig som den første lese- og skriveopplæringen på norsk. Frem til nå har det vært lite forskning på hvordan denne engelskundervisningen gjennomføres. For elever med svake språkferdigheter kan innlæring av et fremmedspråk som engelsk være særlig utfordrende. Dersom man ikke opplever mestring i engelsk, kan det påvirke videre læring. Denne kvalitative studien ønsker derfor å undersøke hvordan engelskundervisningen på 1. trinn legges til rette for elever med svake språkferdigheter ved hjelp av semistrukturerte intervju som metode. Utsagn fra fire lærere danner grunnlaget for resultatene til studien. Resultatene viser at engelskundervisningen gjennomføres likt for alle elever. Den består av mye muntlig dialog og lekbaserte aktiviteter. I tillegg fokuseres det på elevens mestring. Den tilretteleggingen elever med svake språkferdigheter får er i form av lettere og færre oppgaver. Dette er en liten studie som ikke kan gi en klar konklusjon. Likevel kan funnene indikere at elever med svake språkferdigheter ikke får den direkte og individuelle tilretteleggingen som de trenger. Nøkkelord: Svake språkferdigheter, lese- og skrivevansker, engelskundervisning på 1. trinn, fremmedspråk, mestring.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.title"Read and Write" Hvordan engelskundervisningen på 1. trinn blir lagt til rette for elever med svake språkferdigheter
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-01T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus769945
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record