Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNesse, Mari Ingeborg Hope
dc.date.accessioned2022-06-14T06:47:31Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-13T22:00:40Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998598
dc.description.abstractI Norge er skred den naturfaren som tar flest menneskeliv. Skred er en landskapsendrende prosess, med hurtige massebevegelser av bergartsfragmenter, løsmasser, vann og snø. Ulike skredprosesser avsetter landformer og sedimenter med særegen geomorfologi og sedimentære egenskaper. Kunnskap om disse kan brukes til å forstå hvilke skredprosesser som forekommer i området og hvordan skredaktiviteten har variert over tid. Kunnskap om skredprosessers løsnemekanisme, bevegelsesdynamikk og utløpslengde er viktig for å kunne innføre riktige sikringstiltak. I denne masteroppgaven er det gjennomført skredkartlegging i Bondhusdalen i Kvinnherad kommune for å redegjøre for ulike skredprosessers landskapsendrende effekt. Tolkning av skredavsetningene er basert på feltarbeid, studier av flyfoto og terrengmodeller produsert i ArcGIS Pro. Resultatene er presentert i to kartprodukter: et tradisjonelt kvartærgeologisk kart og et detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Seks blokkflater fra fjellskredavsetningen Vassura er analysert for 10Be-eksponeringsdatering, og volumberegning av fjellskredavsetningen og tilhørende skredsår er beregnet. Dateringen av Vassura er med på å øke forståelsen av landskapsutviklingen i Bondhusdalen, og kan gi bedre forståelse om løsnemekanismen for fjellskred. Avsetninger fra skredtypene fjellskred, steinskred, steinsprang, flomskred og snøskred har blitt kartlagt i Bondhusdalen, og har vært avgjørende for landskapsutviklingen gjennom holocen. Alle de kartlagte skredtypene er aktive i dag, med unntak av fjellskred. Basert på kartproduktene er det presentert et forslag til landskapsutviklingen av Bondhusdalen gjennom holocen. Fjellskredet Vassura har en beregnet 10Be-alder på 6820±655 år, og det er konkludert med at utløsningsmekanismen for fjellskredhendelsen var jordskjelvaktivitet. Volumet for Vassura ble beregnet til å være 1,7 millioner m3. Dette samsvarer godt med H/L-forholdet og volum til andre norske fjellskred.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleSkredkartlegging og 10Be-eksponeringsdatering av fjellskred i Bondhusdalen, Kvinnherad kommune
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-13T22:00:40Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i geovitenskap
dc.description.localcodeGEOV399
dc.description.localcodeMAMN-GEOV
dc.subject.nus756199
fs.subjectcodeGEOV399
fs.unitcode12-50-0
dc.date.embargoenddate2024-06-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel