Show simple item record

dc.contributor.authorBakkerud, Jenny Alnes
dc.date.accessioned2022-06-16T23:51:59Z
dc.date.available2022-06-16T23:51:59Z
dc.date.issued2022-05-20
dc.date.submitted2022-06-16T22:00:31Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999138
dc.description.abstractI kjerneelementet «kunne ta andres perspektiv» i KRLE-faget i ungdomsskolen fra Læreplan for Kunnskapsløftet 2020 nevnes begrepene innenfra- og utenfraperspektiv. Denne oppgaven viser en analyse av begrepene i norsk kontekst gjennom en kognitiv og kritisk hermeneutisk diskursanalyse. Oppgaven tar for seg innføringsbøker og artikler fra norske religionsdidaktikere i perioden 2008-2021 med målgruppen lektor-/lærerstudenter, lærere, eller andre som underviser i KRLE-faget i ungdomsskolen og det religionsdidaktiske fagfeltet. Problemstillingen er: Hva er innenfra- og utenfraperspektiv, hvordan henger det sammen med målet for læringen og hvilken rolle skal innenfraperspektivet spille i undervisningen i KRLE-faget i ungdomsskolen ifølge det utvalgte materialet? Med målet for læringen siktes det til om elevene skal læres opp i religion og livssyn, lære om eller av religion og livssyn, om de skal lære i (reflektert) møte med religion og livssyn, eller om de skal lære hvordan de kan få kunnskap om religion og livssyn. Oppgaven viser variasjon i hvordan begrepene innenfra- og utenfraperspektiv blir brukt og tydelig uenighet om hva målet for læringen skal være. Særlig er det uenighet om å lære av religion og livssyn kan være en normativ målsetting og om innenfra- eller utenfraperspektivet skal dominere i undervisningen. Særlig viser oppgaven til en manglende avklaring av hvem sitt innenfra- og utenfraperspektiv aktørene viser til, og dette brukes som et argument for mye av uenigheten i diskursene. Oppgaven konkluderer med å vise visse særtrekk ved innenfra- og utenfraperspektivet og hva aktørene kan ha på spill når de presenterer visse forståelser av begrepene opp mot målet for læringen i KRLE-faget i ungdomsskolen.
dc.description.abstractThe insider/outsider problem in religious education summarizes the challenge of how religious studies should present religion and worldviews in the classroom. This master thesis examines the terms insider and outsider perspective through a cognitive and critical discourse analysis of religious education literature published between 2008 and 2021 in a Norwegian context. The Norwegian context is literature published for the Norwegian school subject. The terms are used in a core element for the subject of religion and worldviews in Norwegian public junior high school. This master thesis presents how the chosen material uses and explains the terms insider and outsider perspective, how it is connected to the aim of the teachings, and which role the chosen material emphasizes that the insider perspective should have in the subject of religion and worldviews in Norwegian public junior high school. The aim of the teachings in the subject of religion and worldviews covers whether the pupils should learn about or from religion and worldviews and emphasizes nuances in the debate. The chosen material shows a great variation in the use of the term and a clear disagreement on how it is connected to the aim of the teaching. There are disagreements regarding whether the pupils can learn from religion and worldviews, and if this should be a normative objective. In the latest period, from 2020 until 2021, a new aim has been suggested: The pupils can learn how to attain knowledge about religion and worldviews as a union of the dichotomic learning from or learning about. The master thesis shows a missing clarity in relation to whose insider and outsider perspective the material refers to and discuss the consequences of this unclarity. It concludes on some aspects of the insider and outsider perspectives that most of the chosen material agree on, and finish with suggestions for a road ahead from my findings.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectå lære i reflektert møte med religion og livssyn
dc.subjectLK20
dc.subjectkognitiv diskursanalyse
dc.subjectoutsider
dc.subjectinsider
dc.subjectutenfraperspektiv
dc.subjectå lære om religion og livssyn
dc.subjectKRLE
dc.subjectlearning about religion
dc.subjectInnenfraperspektiv
dc.subjectlearning from religion
dc.subjecthermeneutisk diskursanalyse
dc.subjectkritisk diskursanalyse
dc.subjectå lære hvordan man får kunnskap om religion og livssyn
dc.subjectå lære av religion og livssyn
dc.subjectå lære i møte med religion og livssyn
dc.subjectkunne ta andres perspektiv
dc.titleUtenfra innenfraperspektivet: En diskursanalyse av perspektiv i norsk religionsdidaktisk faglitteratur mellom 2008-2021
dc.title.alternativeOutside the insider perspective: A discourse analysis of perspective in Norwegian religious education literature between 2008-2021
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-16T22:00:31Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeReligionsvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeRELV350
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.subject.nus714218
fs.subjectcodeRELV350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record