Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTeofilovic, Kristian
dc.date.accessioned2022-06-28T07:00:10Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.date.submitted2022-06-27T22:01:29Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001180
dc.description.abstractDenne studien har tatt utgangspunkt i den økte politiske fragmenteringen i Ålesund kommunestyre i kjølvann av kommunesammenslåingen i 2020 og studert hvordan kommuneadministrasjonen responderer på dette. Problemstillingen er «Hva er konsekvensene for kommuneadministrasjonen når den politiske fragmenteringen i kommunestyret øker?». Oppgaven har benyttet to konkurrerende teoretiske perspektiver, prinsipal-agent-teori og normativ institusjonalisme med tilhørende antagelser, for å utforske deres respektive forklaringskraft i en lite studert del av kommunereformen. Studien har vært designet som en kvalitativ casestudie og benyttet semi-strukturerte intervjuer av seks sentrale ledere i administrasjonen. Funnene viser at administrasjonen har blitt betydelig presset kapasitetsmessig av et mer aktivistisk kommunestyre og har således ikke forfulgt «egeninteresser» slik prinsipal-agent-teorien antar. De viser også at det i høyeste grad har funnet sted en overføring av regler, fremgangsmåter og identitet fra tidligere Ålesund kommune til den nye administrasjonen, slik den normative institusjonelle teorien antar. Sammenfallet i tid med koronapandemien, kommunesammenslåingen og andre hendelser fører til at videre studier på området er nødvendig for å isolere den politiske fragmenteringens effekt. I tillegg argumenteres det for at målet for politisk fragmentering ikke på tilstrekkelig vis gjenspeiler realitetene i Ålesund kommunestyre grunnet den økte geografiske fragmenteringen i kommunestyret. Denne flerdimensjonale dynamikken kompliserer fragmenterings-konseptet og fortjener videre oppmerksomhet.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectprinsipal-agent
dc.subjectkommunereform
dc.subjectlokalstyre
dc.subjectnormativ institusjonalisme
dc.subjectpolitisk fragmentering
dc.subjectkommunalpolitikk
dc.titleEt fragmentert lokalstyre: En casestudie av Ålesunds kommuneadministrasjon og deres respons på økt politisk fragmentering i kommunestyret
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-27T22:01:29Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0
dc.date.embargoenddate2024-05-28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel