Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyrheim, Emilie Abeland
dc.date.accessioned2022-06-29T00:02:03Z
dc.date.available2022-06-29T00:02:03Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-28T22:01:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001392
dc.description.abstractPå bakgrunn av de nye læreplanene som gradvis ble innført i 2020, ble det utgitt nye lærebøker i kjemi 1. Bærekraftig utvikling, som har en lang historie innenfor den norske skole, ble innført som et tverrfaglig tema, men også som et kompetansemål i kjemi. Begrepet er komplekst, og det er dermed flere muligheter når det kommer til fremstillingen i lærebøkene. Dette gir dermed rom for tolkning av begrepet fra læreplanen og den overordnede delen av læreplanen for lærebokforfatterne, noe som vil avgjøre hvordan begrepet fremstilles. I oppgaven har formålet vært å undersøke hvordan bærekraftig utvikling blir fremstilt i de nye kjemi 1 lærebøkene. Det har blitt gjennomført en kvalitativ studie, der det ble brukt både innholdsanalyse og tematisk tekstanalyse som metode. Med bakgrunn i problemstillingen, ble hovedfokuset rettet mot teamene som ble presentert, eksemplene som ble gitt, begrepsforklaringen av bærekraft og oppgavene som ble gitt. Funnene blir i hovedsak diskutert med bakgrunn i teori fra Sinnes og hennes kjennetegn på bærekraftig utvikling i undervisning. Funnene som ble gjort i studien viser at lærebøkene i hovedsak har fokus på naturvitenskapelige aspekter ved bærekraftig utvikling, og følger kompetansemålet knyttet til de 12 prinsippene og grønn kjemi. Det blir lagt vekt på kjemiske prosesser og hvordan produkter kan lages uten bruk av helseskadelige kjemikalier. Eksemplene viser grønn kjemi i praksis og forskning knyttet til bærekraft. Tverrfaglighet, som det ble presentert i den overordnede delen av læreplanen med aspekter som økonomi og samfunn, kommer i liten grad frem i lærebøkene. Oppgavene legger lite opp til utforskende arbeid, og er mer rettet mot faktabaserte svar eller innhenting av informasjon.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.title"Grønn kjemi er bærekraftig kjemi?"
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-28T22:01:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i kjemi
dc.description.localcodeKJEM399K
dc.description.localcodeMAMN-KJEM
dc.subject.nus752299
fs.subjectcodeKJEM399K
fs.unitcode12-31-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel