Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstgård, Tore
dc.date.accessioned2022-09-23T23:36:00Z
dc.date.available2022-09-23T23:36:00Z
dc.date.issued2022-09-13
dc.date.submitted2022-09-23T22:00:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021025
dc.description.abstractProsessindustrien benytter silisium i pulverform og dette utgjør en eksplosjonsfare. Det ble utført en eksperimentell studie ved UiB der eksplosjonsparametere som maksimum trykkstigningshastighet og maksimumstrykk ble funnet for en rekke støvblandinger av silisium. Partikkelstørrelsesfordelingen til støvblandingene ble kartlagt. Analysen viste en korrelasjon mellom partikkelstørrelsesparameteren overflatevektet gjennomsnitt, D[3,2] (Sauter mean) og støvets maksimum trykkstigningshastighet og støvets maksimumstrykk. Det ble også funnet korrelasjon for disse med parameteren D10. Det ble også funnet korrelasjon for nedre eksplosjonsgrense (LEL) og D[3,2]
dc.description.abstractThe process industry uses silicon in powder form and this poses an explosion hazard. An experimental study was carried out at UoB where explosion parameters such as maximum pressure rise rate and maximum pressure were found for a number of silicon dust mixtures. The particle size distribution of the dust mixtures was analyzed. The final analysis showed a correlation between the particle size parameter surface-weighted average D[3,2] (Sauter mean) and the dust's maximum pressure rise rate and the dust's maximum pressure. A correlation was also found for these parameters with the parameter D10. It was also found a correlation between lower explosion limit (LEL) and D[3,2]
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectsauter mean
dc.subjectsilisium
dc.subjectpartikkelstørrelsesfordeling
dc.subjectD32
dc.subjectmaksimum trykkstigning
dc.subjectstøveksplosjon
dc.subjectD50
dc.subjectmaksimumstrykk
dc.subjectmaksimum trykkstigningshastighet
dc.subjectprosessikkerhet
dc.subjectsilisiumstøv
dc.subjectD10
dc.titleEn eksperimentell studie av partikkelstørrelsesfordelingens innvirkning på utvalgte eksplosjonsparametere for silisiumstøv
dc.title.alternativeAn experimental study of the effect of particle size distribution on selected silicon dust explosion parameters
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-09-23T22:00:32Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i prosessteknologi
dc.description.localcodePRO399
dc.description.localcodeMAMN-PRO
dc.subject.nus752199
fs.subjectcodePRO399
fs.unitcode12-24-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel