Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSævold, Kristine
dc.date.accessioned2022-11-24T13:30:41Z
dc.date.available2022-11-24T13:30:41Z
dc.date.issued2022-12-16
dc.date.submitted2022-11-16T13:40:09.099Z
dc.identifiercontainer/e6/dd/8a/83/e6dd8a83-fb4c-49e4-8a07-30837c940a88
dc.identifier.isbn9788230854976
dc.identifier.isbn9788230856864
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033912
dc.description.abstractDespite the centrality of tax havens to the global political economy, up to this point historians have largely neglected in-depth research on the origin of the global phenomenon. Literature within an International Political Economy (IPE) tradition of the social sciences has placed the role of the British Empire at the centre of the formation of a British-based tax haven system within a broader offshore world of global reach. However, this literature does not fully explain how this British system came about with much historical detail. This thesis contributes with one historical assessment of the British administrative tax haven experience as the phenomenon unfolded in a formative stage during the 1960s and 1970s. The study brings together insights from IPE studies with historiographies relevant to the specific historical context and official records from British public archives to examine the central features of the role that the British administration played in tax haven formation in British dependencies. This study’s primary focus is how the British administration allowed tax haven developments to proliferate within British dependencies, a focus that will extend to the responses of sub-institutions of the British state in the context of decolonization. Institutions operating under the authority of the Treasury and the Foreign and Commonwealth Office headed the negotiation of a formal UK tax haven policy established in 1971. The central argument presented in this thesis is that the British tax haven system was not the result of a strategically deployed master plan designed to serve the interests of the metropolitan power as formerly suggested. Rather, it was the end result of a complex process involving ad hoc practices, incoherent management of official policy, and indecision as tax havens developed. This more unstable process reflects a negotiation between the conflicting interests of those working to financially sustain the political independence movements in British dependencies and those working to maintain UK domestic interests. This study re-affirms the importance of semi-sovereignty to tax haven formation as a factor that allowed for an expansion in influence from private interests.en_US
dc.description.abstractTil tross for at skatteparadiser står helt sentralt i global finans og internasjonalt eierskap finnes det lite historisk forskning på fenomenets opprinnelse. En internasjonal politisk økonomi (IPE) tradisjon innenfor samfunnsvitenskapen har plassert det britiske imperiet i sentrum for vekst og spredning av et globalt skatteparadis system. Likevel forklarer IPE-litteraturen i liten grad hvordan dette britiske systemet har blitt til med historiske detaljer. Denne avhandlingen bidrar med en historisk analyse av den britiske sentraladministrasjonens rolle i utvikling og spredning av skatteparadiser i territorier underlagt britisk kontroll. Studien bringer sammen innsikter fra IPE-studier og historiefaglig litteratur, og bygger på kilder fra offentlige britiske arkiver for å etablere mer kunnskap om skatteparadisenes utvikling i en formativ fase på 1960- og 1970-tallet. Studiens hovedfokus er på erfaringer underlagt ansvarsområdene til det britiske finansdepartementet og ansvarlige institusjoner for kolonier, tilknyttede territorier og bistand i en periode preget av avkolonisering og økt selvstyre. Det sentrale argumentet fremført i avhandlingen er at et britisk basert skatteparadis system ikke var et resultat av en strategisk styrt politikk for å sikre britiske økonomiske interesser som ofte fremsatt. Det var heller et resultat av en kompleks utvikling preget av pragmatiske løsninger på problemstillinger etterhvert som disse oppstod, lite samstemthet på tvers av administrative barrierer og manglende besluttsomhet og politisk retning. Denne mer ustabile prosessen reflekterer forhandlinger mellom motstridende interesser knyttet til ulike ansvarsområder i statsforvaltningen. Studien understreker særlig betydningen av den spesielle halv-suverene posisjonen små tidligere kolonier hadde på veien mot mer selvstendighet, og hvordan dette ble en faktor der private interesser fikk innflytelse og muligheter til å påvirke utviklingen av skatteparadiser.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsIn copyright
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.titleTax Havens of the British Empire : Development, Policy Responses, and Decolonization, 1961-1979en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.date.updated2022-11-16T13:40:09.099Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8641-6629
dc.description.degreeDoktorgradsavhandling
fs.unitcode11-22-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel