Show simple item record

dc.contributor.authorMarthinsen, Lise Øvrebø
dc.date.accessioned2023-06-08T23:54:20Z
dc.date.available2023-06-08T23:54:20Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-08T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3070621
dc.description.abstractBakgrunn: Pålagt hjemmekontor under Covid-19 pandemien medførte en ny og annerledes arbeidshverdag for de fleste. Det er imidlertid svært individuelt hvordan arbeidstakere opplevde at hjemmekontoret påvirket deres arbeidsmiljø og hverdagsliv. Etter gjenåpningen av samfunnet i 2022 har hjemmekontor-bruken vedvart på deltid, og det forventes at denne praksisen vil påvirke både arbeidsmiljø og arbeidshelsen på lengre sikt. Studiens formål var å undersøke hvordan ansatte i en større norsk kommune opplevde at bruken av hjemmekontor under pandemien påvirket deres arbeidsmiljø og hverdagsliv. Studien hadde også til hensikt å utforske de ansattes opplevelser av å bruke hjemmekontor etter pandemien, og å få innsikt i deres tanker rundt en fremtidig hjemmekontor-situasjon. Materiale og metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign og datamateriale er innhentet gjennom individuelle intervjuer av ni ansatte. Resultater: Hjemmekontoret hadde både positive og negative innvirkninger på de ansattes arbeidsmiljø og hverdagsliv. Positive konsekvenser inkluderte økt søvn og velvære, en bedre jobb-hjem balanse, bedre konsentrasjon og effektivitet, samt større frihet og fleksibilitet i hverdagen. Negative konsekvenser inkluderte inaktivitet, intensive arbeidsdager, en utfordrende jobb-hjem balanse og manglende sosial kontakt med kollegaer. Til tross for utfordringene som ble identifisert, ønsket flertallet å fortsette med hjemmekontor 1-2 dager i uken. Konklusjon: Basert på de individuelle preferansene som foreligger, bør hjemmekontor være et valgfritt tilbud til de ansatte. Organisasjoner burde unngå en «one size fits all»-tilnærming i utviklingen av nye retningslinjer, slik at ansatte får muligheten til å velge den arbeidsformen som er mest helsefremmende for dem.
dc.description.abstractBackground: Mandatory home office was a central infection control measure during the pandemic, resulting in a distinct work environment for many. However, the effects on daily lives and the working environment were highly individualized. Following the reopening of society, part-time home office use has continued and is expected to have long-term impacts on the working environment and employees’ health. The purpose of the study was to investigate how employees in a large Norwegian municipality experienced that the home office during the pandemic affected their working environment and everyday life. Additionally, the study aimed to explore employees’ experiences with post-pandemic home office usage and gain insights into their thoughts regarding future home arrangements. Material and method: The study has a qualitative research design and data were collected through nine individual interviews. Results: The use of home offices had a positive and negative impacts. Positive outcomes included increased sleep and well-being, improved work-life balance, enhanced concentration and productivity, and amplified freedom and flexibility. Negative outcomes included inactivity, intense workdays, a challenging work-life balance, and absence of social interaction with colleagues. Despite the identified challenges, the majority wanted to continue working from home 1-2 days a week. Conclusion: Based on the individual preferences revealed, home office should be an optional offering for employees. Adopting a flexible approach when developing new guidelines is essential for organizations, as it allows individuals to select the work format that best promotes their health.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectHjemmekontor
dc.subjectselvbestemmelsesteorien
dc.subjectarbeidstakere
dc.subjectarbeidsmiljø
dc.subjectcovid-19
dc.subjectkrav-kontroll-støtte-modellen.
dc.subjecthelsefremmende arbeidsplasser
dc.subjectpandemi
dc.title«Det høres litt rart ut, men... Jeg opplever friheten til å ha hjemmekontor, som viktigere for meg enn å faktisk ha det». En kvalitativ studie om ansattes opplevelser av å jobbe hjemmefra både under og etter koronapandemien.
dc.title.alternativeA qualitative study of employees' experiences of working from home both during and after the Covid-19 pandemic.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-08T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record