Show simple item record

dc.contributor.authorAbdi-Dezfuli, Sara Elisabeth
dc.contributor.authorDarrud, Solveig Friis
dc.date.accessioned2023-06-12T06:43:54Z
dc.date.available2023-06-12T06:43:54Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-09T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3070835
dc.description.abstractFormål: Spiseforstyrrelser er en gruppe psykiske lidelser som ofte opptrer i ungdomsalderen og har alvorlige konsekvenser på et individuelt og samfunnsmessig nivå. Digitale behandlinger for spiseforstyrrelser har vist lovende resultater og kan øke tilgang til behandling og bedre psykopatologi. Tidligere studier antyder at det er viktig å inkludere brukerperspektivet i utviklingen av nye intervensjoner for å lykkes med implementeringen av digitale intervensjoner for ungdommer. Formålet med denne studien er å få innsikt i ungdommers behov knyttet til en digital intervensjon for spiseforstyrrelser. Metode: Semistrukturerte telefonintervju ble gjennomført med seks norske, kvinnelige ungdommer som hadde gjennomgått behandling for spiseforstyrrelser. Innsamlet data ble analysert ved hjelp av refleksiv tematisk analyse. Resultater: Vi identifiserte følgende tema: 1) “Å lære mens man behandler seg selv”- Viktigheten av troverdig informasjon om spiseforstyrrelser, 2) Bygge indre styrke og resiliens gjennom ferdighetsutvikling, 3) Viktigheten av en personifisert intervensjon- hvordan format og innhold kan motivere bruk. Konklusjon: Våre funn belyser hvordan brukerinvolvering i utviklingen av digitale intervensjoner for spiseforstyrrelser kan gi innsikt i perspektiv og behov hos potensielle sluttbrukere.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdigital intervention
dc.subjectperson-based approach
dc.subjecteating disorders
dc.subjectadolescents
dc.subjectreflexive thematic analysis
dc.titleAdolescents Needs Regarding a Digital Intervention for Eating Disorders: A Qualitative Study
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-09T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record