Show simple item record

dc.contributor.authorRennestraum, Evy Katrine
dc.date.accessioned2023-06-15T01:36:46Z
dc.date.available2023-06-15T01:36:46Z
dc.date.issued2023-05-17
dc.date.submitted2023-06-14T22:04:26Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071442
dc.description.abstractJanuar 2022 publiserte nettavisen Vårt Land nyheten som gjorde det kjent for det norske folk at Jehovas vitner i Norge nektes statstilskudd av Statsforvalteren i Oslo og Viken på bakgrunn av trossamfunnets eksklusjonspraksis og hindring i retten til fri utmelding. I henhold til den nye trossamfunnsloven som tråde i kraft i 2021, kan den norske stat nekte tros- og livssynssamfunn statlig finansiering og registrering som tros- eller livssynssamfunn dersom deres praksis ikke er i tråd med loven. Ved å analysere saksdokumentene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, brev fra styreledere i Jehovas vitner i Norge, Jørgen Pedersen og Kåre Sæterhaug, Jehovas vitners egen publikasjon, Organisert for å gjøre Jehovas vilje (2019), reaksjoner og kommentarer om saken i mediebildet og relevant norsk lovgivning, har jeg sett hvordan dokumenter har blitt produsert og iverksatt på ulike steder og tidspunkter, av ulike aktører, og gjennom skiftende kontekster i saken. Gjennom min dokumentanalyse har jeg sett hvordan Statsforvalteren i Oslo og Viken har håndtert saken, hvordan Jehovas vitner har respondert samtidig som de har forsøkt å endre utfallet, men også hvordan andre aktører har forsøkt å påvirke dens tolkning og utfall. Etter å ha fulgt sakens utvikling, og gjennom en rekke hendelser, har jeg sett hvordan ulike reaksjoner, påstander, fremstillinger og tolkninger har blitt brakt frem i ulike dokumenter. Gjennom denne casestudien gir jeg et glimt av hvordan Statsforvalteren i Oslo og Viken bruker dokumenter som verktøy for å utøve makt og kontroll over tros- og livssynssamfunn i Norge. Samtidig avslører jeg hvordan norske ledere av Jehovas vitner representerer trossamfunnets autonomi og selvbestemmelse innad i deres religiøse fellesskap. I denne oppgaven ser man hvordan konflikten mellom Statsforvalterens disiplinering av trossamfunnet og hennes forsøk på å endre dets interne organisering, og trossamfunnet egen autoritet og religionsfrihet, men også medlemmers grunnleggende menneskerettigheter kommer til syne.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectJehovas vitner
dc.subjectStatsforvalteren i Oslo og Viken
dc.subjectStatlig styring
dc.subjectReligioners autonomi
dc.subjectMaktutøvelse
dc.subjectDokumentanalyse
dc.title"Jehovas vitner nektes statstilskudd for 2021". En dokumentanalyse
dc.title.alternative"Jehovah´s Witnesses are denied state funding for 2021"
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-14T22:04:26Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeReligionsvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeRELV350
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.subject.nus714218
fs.subjectcodeRELV350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record