Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBreland, Malin Bjørgum
dc.date.accessioned2023-06-29T23:53:30Z
dc.date.available2023-06-29T23:53:30Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.date.submitted2023-06-29T22:02:01Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074611
dc.description.abstractKulturbaserte strategier har blitt stadig mer brukt innenfor by- og stedsutvikling av planleggere og politikere over hele verden. Økt interesse for bruk av kultur og kreativitet som virkemiddel innenfor planlegging og byutvikling, krever en ytterligere forståelse for hvordan kultur påvirker utviklingen av et sted. Denne masteroppgaven er basert på en studie av kulturbasert utvikling i Kristiansand. Studien tar utgangspunkt i et gammelt havneområde, kjent som Silokaia, som skal transformeres til en ny urban bydel. På Silokaia har det blitt investert i og iverksatt en rekke kulturpolitiske strategier som har fått konsekvenser for utviklingen av dette området. Utviklingen på Silokaia gjør det viktig å forstå hvordan kultur påvirker utviklingen av et sted. Denne oppgaven tar utgangspunkt i følgende hovedproblemstilling: «Hvilken rolle og konsekvenser har kulturinvesteringer og kulturpolitikk for utviklingen av Silokaia i Kristiansand?». For å forstå forholdet mellom kultur og stedsutvikling har jeg formulert tre underproblemstillinger: (Ⅰ) «På hvilken måte forstås kultur i den lokale kulturpolitikken i Kristiansand?», (Ⅱ) «I hvilken grad er markedsøkonomiske verdier fremtredende for kultursatsingen i Kristiansand?» og (ⅠⅠⅠ) «På hvilken måte kan eksperimentell planlegging brukes for fremtidig utvikling av Silokaia?». For å underbygge mine diskusjoner, vil mitt teoretiske rammeverk være basert på teorier og begreper innenfor planlegging, kompleksitet, kulturutvikling og kulturøkonomi. I denne oppgaven ønsker jeg å reflektere og diskutere hvordan kultur som utviklingsstrategi kan påvirke hvordan vi forstår og utvikler steder på et lokalt nivå. De empiriske funnene i denne oppgaven er basert på kvalitativ metodikk. Jeg har gjennomført semistrukturerte intervjuer med 12 ulike aktører som er involvert enten med kulturutvikling og kulturproduksjon, eller by- og byplanlegging i Kristiansand. I tillegg er sekundærkildene som statlige strategier, organisasjonsdokumenter og nyhetspublikasjoner benyttet. Funnene i studiet viser at hvordan kultur blir forstått og tolket, påvirker dens funksjon i en stedlig kontekst. Faste holdninger og tilnærminger til hvilken funksjon kultur har innenfor kulturpolitikken i Kristiansand, får konsekvenser for stedsutviklingen på Silokaia. I lys av etablerte praksiser og diskursive holdninger kan eksperimentell tilnærming tilby alternative perspektiver og rekonstruksjoner av relasjonen mellom kultur og sted på Silokaia.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleKunsten å drive en by – Kulturdrevet byutvikling i Kristiansand
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-29T22:02:01Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-MEHA
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.description.localcodeMASV-PHYG
dc.description.localcodeMPGEOGR
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel